(S)prostonárodné nápisy kriedou na vagóny (H0)
1,95€

Dekál (obtisk). Popis (ne)vhodný na dotvorenie vašich vagónov.:-) .....

Popis Československá pošta 2,napravový vagón Gbkkqs (H0)
2,95€

Dekál (obtisk). Popis vhodný na preznačenie dvojnápravového krytého vagónu bývalej produkc.....

Popis Československé SPOJE na nákladné a osobné autá (H0).
2,60€

Dekál (obtisk). Vhodné na popis nákladných áut, autobusov, dodávkových áut a osobných áut v službách.....

Popis chladiarenského vagóna La "GRT - Bratislava" ČSD (H0)
2,95€

Dekál (Obtisk). Vhodné na preznačenie, alebo popis vagóniku laceqhilmqs / La z produkcie PIKO. .....

Popis cisternového vagónika R - MLÉKO "ČSD" - (H0)
2,40€

Dekál (Obtisk). Vhodné na popis dvojosého cisternového vagónika R - Pražský mlékarenský prúmysl n.p......

Popis cisternového vagónika R Dynamit Nobel n.p. BRATISLAVA ČSD (H0)
2,50€

Dekál (Obtisk). Vhodné na preznačenie, popis cisternového dvojosého vagónika rady R z bývalej produk.....

Popis cisternového vagónika Ra "ČSD" CHEMKO n.p. Strážske (H0)
2,95€

Dekál (Obtisk). Vhodné na popis vagóniku Ra "ČSD" so stavebnice BRAMOS. .....

Popis cisternového vagónika Zacs/Ra "ČSD" SPOLANA a.s. Neratovice (H0)
2,45€

Dekál (Obtisk). Vhodné na popis vagóniku Zacs/Ra "ČSD" so stavebnice BRAMOS. .....

Popis cisternového vagónika Zas/Ra "ČSD" Synthesia (H0)
2,45€

Dekál (Obtisk). Vhodné na popis vagóniku Zas/Ra "ČSD" so stavebnice BRAMOS. .....

Popis cisternového vagónika Zkks (Rt) KOFOLA "ČSD" - (H0)
2,50€

Dekál (Obtisk). Vhodné na popis dvojosého cisternového vagónika Zkks (Rt) KOFOLA v správe "ČSD". .....

Popis Elektrizácie Železníc "ČSD/ČD" (H0)
2,40€

Dekál (obtisk). Doplňujúci čierny popis s logom EŽ na tri rôzne vagóny Elektrizace Železnic "ČSD/ČD".....

Popis krytého vagónu Hadgs/Zav "preprava obilovín a potravin" ČSD (H0)
2,75€

Dekál (obtisk). Vhodné na popis vagóniku na prepravu obilovín a potravín z odliatku, alebo stavenice.....

Popis na autá VEREJNÁ BEZPEČNOSŤ 1957-75 (H0)
4,20€

Dekál (obtisk). Popis vhodný na bočné nápisy áut Verejnej bezpečnosti v rokoch 1957 až do roku 1975......

Popis na auto VEREJNÁ BEZPEČNOSŤ 1957-75 (H0)
2,60€

Derkál (obtisk). Popis vhodný na bočné nápisy áut Verejnej bezpečnosti v rokoch 1957 až do roku 1975.....

Popis na autobusy a nákladné autá "ČSAD" (H0)
2,65€

Dekál (obtisk). Vhodné na popisy autobusov ŠL11 a ŠM11 a jedného nákladného auta. Z jedného aršíku j.....

Zobrazuje sa 1 až 15 z 41 (celkom strán 3)