Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

Norbert Findra (ako prevádzkovateľ internetového obchodu nfmodely.sk) si váži dôveru svojich zákazníkov a ich súkromné dáta chráni pred zneužitím.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia

Informácie o našich zákazníkoch zhromažďujeme len za účelom dodania objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a na účtovné účely. V tomto rozsahu vyžadujeme uvádzať pri objednávacom procese Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. K tomu, aby ste si prezerali ponuku na www.nfmodely.sk, nám samozrejme nemusíte poskytovať osobné informácie. Tie sú nutné len v prípade vytvorenia objednávky, alebo ak u nás vytvárate osobný účet. K týmto informáciám máte prístup vo svojom profile a po prihlásení ich môžete kedykoľvek upravovať a meniť.

Spracovanie osobných údajov prebieha  na strane NF Modely. Osobné údaje však môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, konkrétne doručovatelia, ktorí údajmi disponujú z dôvodu doručenia zásielky. Osobné údaje nie sú zasielané do tretích krajín ani iným tretím osobám.

Zákazníci, ktorých osobné údaje spracúvame, majú právo požadovať od nás informáciu, aké a v akom rozsahu osobné informácie spracovávame, požadovať kópiu týchto údajov, požadovať presnosť týchto údajov, podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, vyžiadať prístup k týmto údajom, aktualizovať ich, upraviť, alebo žiadať obmedzenie ich spracovania. Právo majú aj požadovať vymazanie údajov.